Konferencyjny kodeks postępowania

Wszyscy uczestnicy, mówcy, sponsorzy oraz wolontariusze na naszej konferencji są zobowiązani do zaakceptowania następującego kodeksu postępowania. Organizatorzy będą egzekwować te przepisy podczas wydarzenia. Oczekujemy współpracy od wszystkich uczestników w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla każdego.

Szybka wersja

Nasza konferencja dedykowana jest dostarczaniu wolnych od nękania doświadczeń konferencyjnych dla każdego, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, aparycji, wielkości ciała, rasy czy religii. Nie tolerujemy molestowania uczestników konferencji w żadnej formie. Seksistowski język oraz obraza innych uczestników jest nieodpowiednia dla jakiegokolwiek miejsca spotkań podczas konferencji, włączając w to przemówienia, warsztaty, imprezy, Twittera i inne internetowe media. Uczestnicy konferencji nieprzestrzegający tych zasad mogą zostać ukarani lub wydaleni z konferencji bez zwrotu kosztów za decyzją organizatorów.

Mniej szybka wersja

Nękanie obejmuje obraźliwe komentarze nawiązujące do płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, aparycji, wielkości ciała, rasy, religii, obsceniczne obrazy w miejscach publicznych, celowe zastraszanie, prześladowanie, śledzenie, nękające zdjęcia lub nagrania, ciągłe zakłócanie przemówień lub innych wydarzeń, niestosowny kontakt fizyczny oraz molestowanie seksualne.

Uczestnicy proszeni o zaprzestanie nieodpowiedniego zachowania są zobowiązani do natychmiastowego podporządkowania się zasadom.

Sponsorzy również są podmiotem polityki przeciw nękaniu. Sponsorzy w szczególności nie powinni wykorzystywać seksualnych zdjęć, działań oraz innych materiałów. Obsługa (włącznie z wolontariuszami), nie powinna korzystać z wyzywających ubrań/strojów/kostiumów lub tworzyć seksualnego środowiska w żaden inny sposób.

Jeżeli uczestnik będzie brał udział w nękaniu, organizatorzy mogą podjąć stosowne działania które uznają za odpowiednie, włączając w to ostrzeżenie lub wydalenie nękającej osoby z konferencji bez zwrotu kosztów.

Jeżeli dotknęło Cię nękanie, zauważysz, że ktoś inny jest nękany lub masz jakiekolwiek inne obawy, proszę skontaktuj się bezzwłocznie z obsługą konferencji. Może ona zostać rozpoznana, poprzez noszone, sygnowane koszulki.

Obsługa chętnie pomoże uczestnikom skontaktować się z hotelem, ochroną lub lokalnymi służbami porządkowymi, zapewnić eskortę lub w innym przypadku towarzyszyć osobom nękanym osobom, aby czuły się bezpiecznie podczas trwania konferencji. Cenimy Twoje uczestnictwo.

Oczekujemy od uczestników przestrzegania tych zasad podczas konferencji, warsztatów oraz wydarzeń związanych z konferencją.